เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะหล่อเลี้ยงผู้คนและโลก เพื่อสร้างสรรค์โลกที่ดีกว่าและมีสุขภาพที่ดีขึ้นผ่าน รายงานความรับผิดชอบทั่วโลกของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ฉบับแรกรายงานความรับผิดชอบทั่วโลกฉบับดังกล่าวเผยตัวเลขผลกระทบเชิงบวกที่บริษัทสามารถทำได้สำเร็จในปี 2563 ถึงกว่า 3.8 ล้านครั้ง

เขตบริหารพิเศษฮ่องกง - Media OutReach - 20 ธันวาคม 2564 - เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น บริษัทด้านโภชนาการชั้นนำของโลก ได้เผยแพร่รายงานความรับผิดชอบประจำปี 2563 หรือ 2020 Global Responsibility Report ฉบับแรก โดยรายงานดังกล่าวเน้นย้ำถึงความทุ่มเทของบริษัทในการสร้างความก้าวหน้าและการเติบโตอย่างยั่งยืนในชุมชนทั่วโลก และกล่าวถึงภาพรวมความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการกุศลที่จะส่งผลอย่างยิ่งใหญ่และวัดค่าได้ต่อการหล่อเลี้ยงผู้คนและโลก

 

เพื่อเป็นการให้ความสำคัญกับการสร้างผลกระทบต่อชุมชน โอกาสทางเศรษฐกิจ และโลกมากยิ่งขึ้น รายงานฉบับนี้ยังได้กล่าวถึงคำมั่นสัญญาของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวก 50 ล้านครั้งภายในปี 2573 ซึ่งเป็นปีครบรอบ 50 ปีของบริษัท และเผยให้เห็นถึงผลกระทบเชิงบวกกว่า 3.8 ล้านครั้งที่บริษัทสามารถทำได้ทั่วโลกในปี 2563 โดยมีตัวอย่างดังนี้

 • ร่วมกับมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (HNF*) บริจาคอาหารและกล่องยังชีพกว่า 975,000 ชุดให้กับครอบครัวและชุมชน
 • มีการนำบรรจุภัณฑ์และวัสดุอื่น ๆ รวมกว่า 766,000 กิโลกรัมมารีไซเคิล
 • ร่วมกับมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มอบความช่วยเหลือให้กับผู้คน 367,000 คน ผ่านพันธมิตรที่ไม่แสวงหาผลกำไร


ในเอเชียแปซิฟิก ความพยายามของบริษัทที่จะยกระดับชีวิตของผู้คนและพัฒนาโลกให้ดีขึ้น มีดังนี้

 • ร่วมกับมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มอบโภชนาการที่ดีให้กับเด็กยากไร้กว่า 113,000 คน
 • ลดการใช้พลาสติกไปได้ 88 เมตริกตัน ผ่านโครงการลดใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งให้เหลือศูนย์


Stephen Conchie รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น กล่าวว่า "ด้วยการต่อยอดจากผลกระทบเชิงบวก 3.8 ล้านครั้งที่เราสร้างขึ้นทั่วโลกในปี 2563 เราเชื่อว่าเราจะสามารถนำความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งในด้านโภชนาการของเรามาใช้ประโยชน์ได้อีก รวมถึงขับเคลื่อนความพยายามด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และการกุศลของเราทั้งในเอเชียแปซิฟิกและทั่วโลกให้เดินหน้าอย่างรวดเร็ว การเปิดตัวรายงานความรับผิดชอบฉบับแรกไม่เพียงแสดงถึงความมุ่งมั่นต่อการสร้างประโยชน์ต่อสังคมและโลกในระยะยาวของเรา แต่ยังมีเป้าหมายที่จะเชิญชวนให้ผู้คนและบริษัทต่าง ๆ มาร่วมกับเราและทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่การสร้างอนาคตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นสำหรับทุกคน"

 

เป็นเวลากว่า 40 ปี ที่ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ให้ความสำคัญกับการยกระดับชุมชนด้วยการช่วยให้ผู้คนมีโภชนาการที่ดีจากผลิตภัณฑ์ที่มีผลทางวิทยาศาสต์รับรอง ไปจนถึงการมอบโอกาสทางเศรษฐกิจผ่านโมเดลธุรกิจขายตรง ด้วยความเชี่ยวชาญ ขนาด เครือข่าย และการเข้าถึงตลาดทั่วโลกของบริษัท ทำให้โครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่าง ๆ สามารถนำจุดแข็งเหล่านั้นมาใช้เพื่อยกระดับชุมชนในสามด้าน คือ การทำให้เกิดการเข้าถึงโภชนาการในวงกว้างมากขึ้น เพิ่มการเข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ และเสริมแกร่งให้กับการดูแลสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดผลกระทบสูงสุด บริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายความรับผิดชอบทั่วโลกให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่กำหนดโดยสหประชาชาติ  

 

รายงานประจำปี 2563 มุ่งเน้นไปที่หลักการสำคัญของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ในการดูแลชุมชนที่มีสุขภาพดี สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ และหล่อเลี้ยงโลกที่เจริญรุ่งเรืองผ่านโครงการริเริ่มต่างๆ ซึ่งรวมถึง:

 • การแก้ปัญหาความเท่าเทียมทางอาหารทั่วโลก:  บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะขจัดปัญหาความหิวโหยและความไม่มั่นคงทางอาหารผ่านโครงการ Nutrition for Zero Hunger (NFZH) ซึ่งประกอบด้วย
  การขจัดความไม่เท่าเทียมด้านโภชนาการและสุขภาพ และความหิวโหยในชุมชนทั่วโลก
  จัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและมอบความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการผ่านพันธมิตรที่เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร
  ทำงานร่วมกับองค์กรระดับโลกชั้นนำ เช่น World Food Program USA, Feed the Children และ The Hunger Project โดยอาศัยคำแนะนำเพื่อดูว่าชุมชนใดที่องค์กรเหล่านั้นเข้าไปช่วยเหลือมีความต้องการทรัพยากรอย่างเร่งด่วน
  ก่อตั้งโครงการ NFZH STAR ในประเทศต่าง ๆ ทั่วเอเชียแปซิฟิกเพื่อมอบโภชนาการที่ดีให้กับเด็ก ๆ และให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการสร้างพฤติกรรมในการรับประทานอาหารและการใช้ชีวิตและทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี
 • การเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการ: โดยใช้ประโยชน์จากประสบการณ์ของบริษัทในการสนับสนุนผู้จำหน่ายอิสระทั่วโลกเพื่อ:
  มอบโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีคุณค่าให้กับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้หรือหารายได้เสริมผ่านโมเดลธุรกิจขายตรง ในเอเชียแปซิฟิก เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ได้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้ที่ต้องการสร้างรายได้ด้วยโอกาสในการทำงานทั้งแบบเต็มเวลาและงานเสริมในตลาดทั้ง 14 แห่ง ได้แก่ ออสเตรเลีย กัมพูชา ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลี มาเก๊า มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม
  สนับสนุนองค์กรต่าง ๆ ที่มีโครงการทั่วโลกในการเพิ่มอำนาจทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนที่ด้อยโอกาสและส่งเสริมความเป็นผู้ประกอบการ 
 • การสนับสนุนความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง: ในฐานะบริษัทระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจในตลาด 95 แห่ง เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ตระหนักว่าความหลากหลายคือจุดแข็ง บริษัทจะคอยตรวจสอบว่าสถานที่ทำงาน รวมถึงในเอเชียแปซิฟิก มีการพัฒนาทางด้านความหลากหลาย ความเท่าเทียม และ การยอมรับความแตกต่าง (DEI) ผ่าน:
  o  การจัดหาสถานที่ที่พนักงานจะสามารถเติบโตและประสบความสำเร็จ เพื่อช่วยให้พนักงานสามารถทำงานเพื่อสนับสนุนผู้จำหน่าย ผู้ถือหุ้น และชุมชนทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้นo  การสนับสนุนให้เกิดโครงการริเริ่มและโครงการต่างด้าน DEI ที่สร้างแรงบันดาลใจ เกี่ยวข้อง และมีความหมาย นำโดยกลุ่ม DEI Council ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นพนักงานจากประเทศ วัฒนธรรม และภูมิหลังที่แตกต่างหลากหลาย
  o  การสร้างโอกาสให้กับบุคลากรที่มีความสามารถในกลุ่มที่มีความหลากหลายในทุกระดับ
  o  การเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและพนักงานด้านโอกาสในการก้าวหน้าทางอาชีพเพื่อสนับสนุนให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมสำหรับผู้คนจากทุกภูมิหลัง
  o  การสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทด้วยการรวมหัวข้อความหลากหลายไว้ในการสื่อสารทุกรูปแบบ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท
 • การเข้าถึงชุมชนชนกลุ่มน้อยที่มีความเปราะบาง: ในปี 2563 บริษัทได้ร่วมกับมูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่นในการสนับสนุนองค์กรกว่า 10 แห่ง เช่น Chrysalis, League of United Latin American Citizens (LULAC) ทั้งในระดับชาติและภูมิภาค, Los Angeles Urban League, Sambhav Foundation and UnidosUS, Feed the Children in the Philippines และอื่น ๆ ซึ่งสะท้อนถึงความจำเป็นของชุมชนที่มีความหลากหลายทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และท้องถิ่น นอกเหนือจากการบริจาคเงิน บริษัทยังให้การสนับสนุนโครงการอีกมากมายผ่าน:
  o  การจัดหาทรัพยากรเพื่อโภชนาการและสุขภาพ
  o  การให้คำปรึกษา
  o  การส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมทางเพศ และการสนับสนุนต่าง ๆ
  o  การบริจาคผลิตภัณฑ์ที่อุดมด้วยสารอาหาร
 • การตั้งเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้เกิดการดูแลสิ่งแวดล้อม: บริษัททุ่มเทในการทำงานร่วมกันทุกฝ่ายและห่วงโซ่อุปทานเพื่อลดและหยุดสร้างผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความยั่งยืน โดยมีตัวอย่างของเป้าหมายดังนี้:
  โรงงาน คลังสินค้า และสำนักงานทั่วโลกของบริษัทจะต้องบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2593
  ใช้เม็ดพลาสติกรีไซเคิลจากพลาสติกที่ผ่านการใช้งานจากผู้บริโภค (PCR) 25% ในบรรจุภัณฑ์ประเภท Formula 1 ของบริษัทภายในอีก 2 ปีข้างหน้าในตลาดทั่วโลกที่สามารถทำได้ รวมถึงเอเชียแปซิฟิก
  ลดการใช้พลาสติกและลดการสร้างขยะเมื่อทำได้ รวมถึงยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกในศูนย์จำหน่ายและกระจายสินค้าทั่วโลก

รายงานดังกล่าวยังระบุถึงวิธีที่บริษัทดำเนินการเพื่อจัดทำการวัดผลกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งสามารถดูได้ทางออนไลน์ที่ Herbalife Nutrition's ESG Index

 

สามารถดูฉบับเต็มของรายงานความรับผิดชอบประจำปี 2563 หัวข้อ Nourishing People and Planet ได้ที่ www.IAmHerbalifeNutrition.com/global-responsibility

 

*มูลนิธิเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (HNF) เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะ ไม่ใช่บริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือของเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มูลนิธิฯ เป็นผู้เลือกเข้าร่วมกับกิจกรรมการกุศลบางกิจกรรมเท่านั้น ดูข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคของมูลนิธิฯ ได้ที่ภาคผนวกในรายงานประจำปี 2563發行人全權負責本公告的內容
เกี่ยวกับ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น
เกี่ยวกับ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น

เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น (NYSE: HLF) เป็นบริษัทระดับโลกที่ช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนด้วยผลิตภัณฑ์โภชนาการที่ดีและมอบโอกาสทางธุรกิจที่เชื่อถือได้แก่สมาชิกอิสระของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่ผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ให้กว่า 90 ประเทศทั่วโลกผ่านสมาชิกผู้จำหน่ายอิสระที่พร้อมให้คำแนะนำเฉพาะบุคคล รวมถึงแนวทางการสนับสนุนชุมชนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงยิ่งขึ้น ด้วยแคมเปญระดับโลกของ เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ที่รณรงค์ขจัดปัญหาความหิวโหยให้หมดไป เฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น จึงมุ่งมั่นอุทิศตนเพื่อส่งมอบโภชนาการและให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องแก่ชุมชนต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปยังIAmHerbalifeNutrition.com


#เฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น

來源:

Herbalife Nutrition

類別:

Healthcare

發佈於

20 Dec 2021

過去的新聞稿

更多

聯繫 Media OutReach Newswire

立即聯繫我們