7-Eleven 今期雪糕優惠 (17/2-21/2)香港 - Media OutReach - 2023年2月17日 -【#著數之選】今期7仔「5天限定 」 優惠有齊雪米糍、雪糕 、 沙冰,適合一家大細做飯後甜品 , 快來7仔掃貨吧!【$72/6件】樂天雪見大福雪米糍/'爽''冰凍甜品杯/涼快沙冰/宮田雪糕筒/固力果巨型甜筒 (各款)

【$48/4件】小島屋榴槤/沖繩海鹽/乳酸/豆腐雪糕 (不包括豆腐親子系列)

有效日期由2023年2月17日至2月21日。優惠只適用於香港店舖。部分貨品只限於指定店舖提供。貨品數量有限,售完即止。如有爭議,所有價格以個別店舖為準。貨品圖片只供參考。就一切有關事宜,7-Eleven將保留最終之決定權。
Hashtag: #7ElevenHK #7Eleven便利店 #著數優惠 #jetso #只限5天 #雪糕優惠 #快啲嚟7仔啦

發行人全權負責本公告的內容
來源:

7-Eleven Hong Kong

類別:

Lifestyle

 
發佈於

17 Feb 2023

過去的新聞稿

更多

聯繫 Media OutReach Newswire

立即聯繫我們