ผลวิจัยชี้ อาหารสามารถระงับอาการที่คล้ายไข้เลือดออกได้การทดลองทางคลินิกยืนยันว่าพลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis ของคิริน โฮลดิ้งส์ มีประสิทธิภาพในการต้านไวรัสที่ไม่มีทางรักษาหายและไม่มีวัคซีนป้องกัน

โตเกียว - Media OutReach - 17 กันยายน พ.ศ. 2564 - การทดลองร่วมทางคลินิกยืนยันว่า การใช้พลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis (LC-Plasma)*1 ของบริษัท คิริน โฮลดิ้งส์ จำกัด (คิริน โฮลดิ้งส์) อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาสองเดือนจะช่วยลดจำนวนวันที่เป็นไข้ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ และปวดกระบอกตา ได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งอาการเหล่านี้ล้วนเป็นอาการสำคัญของไข้เลือดออก LC-Plasma เป็นสารอาหารเฉพาะด้าน (Functional Ingredient) เดียวกันกับที่ใช้ใน IMMUSE ที่มีความเสถียรของคิริน โฮลดิ้งส์ ซึ่งช่วยรักษาระบบภูมิคุ้มกัน การศึกษานี้ดำเนินการโดยสถาบันวิจัยกลางของคิริน (Kirin Central Research Institute)  โดยได้รับความร่วมมือจาก ศาสตราจารย์ ดร. ซาซาลีย์ อาบู บาการ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและการศึกษาโรคติดเชื้อเขตร้อน (TIDREC) มหาวิทยาลัยมาลายา

*1: Lactococcus lactis subsp. lactis JCM 5805 เป็นกรรมสิทธิ์ของ RIKEN BioResource Research Center

 

  • ไม่มีทางรักษา ไม่มีวัคซีน...แต่ความหวังที่จะลดอาการเหล่านี้กลับเพิ่มขึ้น ด้วยการใช้อาหาร

โลกของเรายังไม่มีการรักษาหรือวัคซีนที่เป็นที่แน่ชัดในการรักษาโรคไข้เลือดออก อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า เรายังคงมีความหวังที่จะจัดการกับอาการต่าง ๆ ได้ การทดลองทางคลินิกยืนยันถึงผลการต้านอาการที่มีความคล้ายคลึงกับอาการของไข้เลือดออกจากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยและไม่ต้องพึ่งโครงสร้างพื้นฐานทางการแพทย์ ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จที่ก้าวล้ำและมีศักยภาพในการแก้ปัญหาสังคมทั่วโลกในส่วนของโรคไข้เลือดออก ผลการวิจัยนี้ได้มีการนำเสนอในการประชุมประจำปีครั้งที่ 25 ของสมาคมการท่องเที่ยวและสุขภาพแห่งประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 22 สิงหาคมที่ผ่านมา 
เนื่องจาก LC-Plasma ทำให้ศูนย์สั่งการของระบบภูมิคุ้มกันต้านไวรัสทำงาน จึงแสดงให้เห็นว่ามันมีส่วนช่วยในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสหลากหลายชนิดที่นอกเหนือไปจากไวรัสไข้เลือดออก*2 ในอนาคตนี้ คิริน โฮลดิ้งส์ และมหาวิทยาลัยมาลายาจะเร่งดำเนินการวิจัยร่วมกันโดยมีเป้าหมายเพื่อตรวจสอบฤทธิ์ต้านไวรัสของ LC-Plasma ต่อไวรัสโรคเขตร้อนอื่น ๆ นอกเหนือจากไวรัสไข้เลือดออก

*2: รายงานการวิจัยพลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis https://health.kirin.co.jp/ps/index.html

 

คิริน โฮลดิ้งส์ รายงานว่า LC-Plasma แสดงผลกระตุ้นภูมิคุ้มกันในการป้องกันร่างกายจากการติดเชื้อไวรัสผ่านการกระตุ้นเซลล์ Plasmacytoid Dendritic*3 ในการทดลองที่ไม่ใช่ทางคลินิกและทางคลินิก และ LC-Plasma สามารถลดอุบัติการณ์ของไข้หวัดใหญ่*4 ได้ในการทดสอบทางคลินิก ด้วยความร่วมมือกับ TIDREC ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือเพื่อการอ้างอิงและวิจัยอาร์โบไวรัสขององค์การอนามัยโลก ความร่วมมือของเราจะยังคงเดินหน้าตรวจสอบถึงผลกระทบของ LC-Plasma ต่อโรคติดเชื้อเขตร้อนอื่น ๆ ซึ่งคาดว่าจะขยายตัวต่อไปเนื่องจากภาวะโลกร้อน ควบคู่กันไปนั้น คิริน โฮลดิ้งส์ จะทำให้ผู้คนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สามารถเข้าถึง LC-Plasma ได้มากขึ้นผ่านการทำงานร่วมกับพันธมิตรและการขยายธุรกิจ ซึ่งจะมอบทางออกให้กับปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

*3: Jounai et al., PLoS One (2012) / Sugimura et al., Clin. Immunol (2013)

*4: Sakata et al., Health (2017)


[เอกสารแนบ]

1.         สรุปผลการวิจัยร่วมเกี่ยวกับไข้เลือดออก (1 หน้า)เอกสารแนบ

สรุปผลการวิจัยร่วมไข้เลือดออก

 

การทดลองทางคลินิก

จากผลการวิจัยก่อนหน้านี้ที่ดำเนินการโดยบริษัท คิริน โฮลดิ้งส์ จำกัด*5 สถาบันวิจัยกลางของคิริน (Kirin Central Research Institute) ประจำบริษัท คิริน โฮลดิ้งส์ จำกัด และศูนย์วิจัยและการศึกษาโรคติดเชื้อในเขตร้อน (TIDREC) ที่มหาวิทยาลัยมาลายา ได้ร่วมมือกันในโครงการวิจัยร่วมเกี่ยวกับพลาสมาสายพันธุ์จาก Lactococcus lactis (LC-Plasma) กับโรคไข้เลือดออกตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงกุมภาพันธ์ 2563 ในช่วงเวลาการทดลองนี้ มีการขอให้ผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีประมาณ 100 คน ผู้ถือสัญชาติมาเลเซียและอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไข้เลือดออกใกล้กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย รับประทานยาเม็ดที่มี LC-Plasma (ประมาณ 100 พันล้านเซลล์) หรือยาหลอกเป็นเวลา 8 สัปดาห์ และวัดอาการ ผลการศึกษาพบว่า LC-Plasma สามารถลดจำนวนวันสะสมซึ่งปรากฏอาการคล้ายไข้เลือดออกได้อย่างมีนัยสำคัญ เช่น ปวดศีรษะ ปวดข้อ และปวดหลังตา (ภาพที่ 1-3) ผลลัพธ์เหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า LC-Plasma ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารสามารถช่วยบรรเทาอาการและป้องกันความรุนแรงของโรคได้ ในขณะที่ทางเลือกอื่นที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับโรคไข้เลือดออกคือการบำบัดด้วยการใช้วิธีการแก้ปัญหารูปที่1-3 การเปรียบเทียบจำนวนวันรวมที่มีอาการเฉพาะของโรคในเขตร้อน เช่น ไข้เลือดอออก (อาการแทน) 


*5: Tsuji et al., Antiviral Res (2018) / Suzuki et al., Int J Mol Med. (2019)


เค้าโครงงานวิจัยร่วม

  • สถานที่: ห้องปฏิบัติการเพื่อการศึกษาการควบคุมภูมิคุ้มกัน ศูนย์วิจัยและการศึกษาโรคติดเชื้อเขตร้อน (TIDREC) มหาวิทยาลัยมาลายา
  • นักวิจัยรับเชิญ: นักวิจัยหนึ่งท่านซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์รับเชิญจากบริษัท คิริน โฮลดิ้งส์ จำกัด
  • ระยะเวลาการวิจัย: ตั้งแต่ปลายปี 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2566 (หลังจากนั้นจะขยายระยะเวลาตามความคืบหน้าของโครงการและการวิจัย)
  • หัวข้อการวิจัย: ดำเนินการวิจัยทางภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเขตร้อน เพื่อสนับสนุนการสาธารณสุขในภูมิภาค และเร่งการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศในส่วนธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพของคิริน โฮลดิ้งส์ โดย:
  • - การยืนยันประสิทธิภาพของ LC-Plasma ในการต่อต้านไวรัสโรคเขตร้อน (การวิจัยที่ไม่ใช่ทางคลินิก)
    - การยืนยันประสิทธิภาพของ LC-Plasma ต่อการติดเชื้อไวรัสโรคเขตร้อน (การทดลองทางคลินิก)
    - การสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ LC-Plasma ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


發行人全權負責本公告的內容
เกี่ยวกับคิริน โฮลดิ้งส์
เกี่ยวกับคิริน โฮลดิ้งส์

บริษัท คิริน โฮลดิ้งส์ จำกัด คือบริษัทระหว่างประเทศที่ดำเนินการในภาคส่วนอาหารและเครื่องดื่ม (ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม) ยา (ธุรกิจยา) และวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ธุรกิจวิทยาศาสตร์สุขภาพ) ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและทั่วโลก

 

คิริน โฮลดิ้งส์ ถือกำเนิดมาจาก Japan Brewery ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2428 Japan Brewery ได้กลายเป็น Kirin Brewery ในปี 2450 ตั้งแต่นั้นมา บริษัทก็ได้ขยายธุรกิจโดยมีการหมักและเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเทคโนโลยีหลัก และเข้าสู่ธุรกิจเภสัชกรรมในปี 2523 ซึ่งทั้งหมดนี้ยังคงเป็นศูนย์กลางการเติบโตทั่วโลก ในปี 2550 คิริน โฮลดิ้งส์ ก่อตั้งขึ้นในฐานะบริษัทผู้ถือหุ้นอย่างแท้จริง และขณะนี้กำลังมุ่งเน้นไปที่การส่งเสริมในส่วนของวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

ภายใต้วิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทคิริน 2570 (KV 2027) ซึ่งเป็นแผนการจัดการระยะยาวที่เปิดตัวในปี 2562 กลุ่มบริษัทคิรินมีเป้าหมายที่จะเป็น "ผู้นำระดับโลกในด้าน CSV* ซึ่งสร้างมูลค่าให้กับโลกของอาหารและเครื่องดื่มไปจนถึงเภสัชภัณฑ์" ในอนาคต กลุ่มบริษัทคิรินจะยังคงใช้จุดแข็งเพื่อก่อให้เกิดคุณค่าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจผ่านธุรกิจของบริษัท โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรลุการเติบโตอย่างยั่งยืนในค่านิยมขององค์กร

* การสร้างค่านิยมร่วมกัน: ค่านิยมเพิ่มเติมที่มีร่วมกันเพื่อผู้บริโภค รวมถึงเพื่อสังคมโดยรวม

來源:

Kirin Holdings

類別:

Business

閱讀:

English, Vietnamese

發佈於

17 Sep 2021

過去的新聞稿

立即聯繫 Media OutReach

立即聯繫我們