Swagelok เราช่วยสนับสนุนงาน Turnaround ในอุตสาหกรรมการกลั่นด้วยความเชี่ยวชาญในระบบ Fluid SystemSwagelok ริเริ่มในการนำเสนอโซลูชั่นเกี่ยวกับงาน Turnaround ให้กับลูกค้าของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

สิงคโปร์ - Media OutReach - 19 กรกฎาคม 2023 - Swagelok, ผู้นำด้านโซลูชั่นสำหรับ Fluid system ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์, บริการประกอบชิ้นงาน รวมถึงบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และในปี 2023, Swagelok ได้นำเสนอโซลูชั่นใหม่สำหรับกลุ่มลูกค้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดยใช้ความเชี่ยวชาญของเราเพื่อคุณสามารถวางแผน (Planning) และบริหารจัดการ (Managing) งาน Turnaround ของคุณได้ดียิ่งขึ้น

โรงกลั่นหลายโรงมีการเลื่อนแผนการบำรุงรักษา (Maintenance) มาระยะเวลาหนึ่งเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาการแพร่กระจายของโควิด ทำให้ยังคงมีแผนงาน Turnaround ที่ค้างอยู่ แต่เนื่องจากงาน Turnaround เป็นกิจกรรมสำคัญสำหรับโรงกลั่น เนื่องจากมีความเกี่ยวเนื่องกับเทคนิเชี่ยน (Technician) หลายร้อยคน ไม่นับรวมถึงเวนเดอร์ (Vendor) อื่น ๆ อีกจำนวนมาก ที่จำเป็นต้องทำงานให้สอดประสานกัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่ากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างการเข้าบำรุงรักษา (Maintenance) ดำเนินไปอย่างราบรื่น เราคาดหวังว่า Turnaround Solutions จาก Swagelok จะเป็นตัวช่วยสำคัยให้คุณดำเนินงานตามแผน Turnaround ได้อย่างปลอดภัย (Safe) เป็นไปตามแผน (Timely) และคงไว้ซึ่งความ Reliability ของแพลนท์

การวางแผนเชิงกลยุทธ์สำหรับงาน Turnaround

Swagelok Company ได้นำศักยภาพของโครงข่ายตัวแทนจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ Swagelok ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคมาปรับใช้เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเพิ่มทั้งประสิทธิภาพ (Efficiency) รวมถึงความปลอดภัย (Safety) ระหว่าง Turnaround รวมไปถึงการลด Downtime ที่อาจเกิดขึ้น โดยอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ Swagelok ในการการตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า

ราช่วยให้คุณประสบความสำเร็จกับงาน Turnaround

เราช่วยรีวิวแผนรวมถึงขอบข่ายการดำเนินงานในแผน Turnaround ของคุณ เพื่อช่วยในการวางแผนการบริหารจัดการสต็อก รวมถึงจัดเตรียม Mobile Stock เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ลูกค้าของเราจะมีอุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนในช่วง Turnaround ได้อย่างตรงตามเวลาที่ต้องการใช้งาน รวมไปถึงการเสริมทักษะทางความรู้ให้กับทีมงานผ่านคอร์สการฝึกอบรมเฉพาะทาง เพื่อให้ทีมงานของคุณสามารถปฏิบัติงานได้ตามแผน และลด Re-work ในการทำงาน นอกจากนี้เรายังมีบริการ On-site commissioning เพื่อลดความเสี่ยงและความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในการติดตั้ง เพื่อที่จะให้คุณได้โฟกัสกับแผนงานของคุณอย่างเต็มที่

สำหรับ Swagelok ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค, เรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์คุณภาพ พร้อมกับโซลูชั่นและบริการของเรา ด้วยความไว้วางใจของลูกค้ามานาน เพื่อที่จะนำความเชี่ยวชาญของเราไปใช้เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าผ่าน Turnaround solutions

"เราผลักดันงาน Turnaround Solutions ให้เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองกับลูกค้าของเรา" คำกล่าวของ Jee Ming Lee, Swagelok Asia-Pacific Director of Sales and Marketing. "เรามุ่งมั่นที่จะตอบสนองลูกค้าของเราด้วย Turnaround Program เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย ลดความเสี่ยง และช่วยในยกระดับภาพรวมของการบริหารจัดการจากจุด Bottom Line ด้วยบริการเชิงเทคนิควิศวกรรม (Engineering support), การให้คำปรึกษาในการเลือกผลิตภัณฑ์, การบริการจัดการสต็อกเพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าได้ตามกำหนด, คอร์สการฝึกอบรมเพื่อเสริมความรู้ด้านการติดตั้ง, บริการประกอบและติดตั้งชิ้นงาน รวมไปถึงบริการตรวจสอบระบบ (system evaluation) – ทั้งหมดที่เราทำก็เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถบริหารจัดการงาน Turnaround ได้อย่างสำเร็จและราบรื่น

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Swagelok's turnaround solutions, ติดต่อตัวแทนจำหน่ายและให้บริการของ Swagelok ภายในประเทศของคุณHashtag: #Swagelok

發行人全權負責本公告的內容
來源:

Swagelok

類別:

Manufacturing

發佈於

19 Jul 2023

過去的新聞稿

聯繫 Media OutReach Newswire

立即聯繫我們